Amerika’daki yüksek öğrenim kurumları sınıflandırması

İki Yıl Eğitim Veren Okullar

Community Colleges veya Junior Colleges olarak geçen okullardır. Lise eğitiminin üzerine iki yıl süre ile mesleki eğitime olanak sağlayan ve ön lisans diplomasının verildiği okullardır. Öğrenciler, 60 kredilik ders sorumluluğunu tamamladıktan sonra, Associate of Arts (A.A) veya Associate of Science (A.S) derecesine sahip olarak mezun olurlar. Community College’ların en önemli özelliği, gerekli ortalama şartını sağladıkları taktirde, dört yıllık okullara geçiş (2+2 transfer) imkânı sağlamalarıdır.

Dört Yıllık Lisans Eğitimi

Lisans derecesi, bir alanda genellikle 120 krediyi tamamladıktan sonra alınan derecedir. Ancak, okulların mezuniyet için ön şart saydığı kredi sayısı okuldan okula değişiklik gösterebilir. Dört yıllık eğitim boyunca alınan dersler, alan dersleri (major) ve seçmeli dersler (minor) olarak ayrılır.

Lisans derecesi, dört yıllık tam zamanlı eğitim sonunda verilir ve eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim aldıkları alana göre, Bachelor of Arts (B.A) veya Bachelor of Science (B.S) diplomasına sahip olurlar.

Teknoloji Enstitüleri

Amerika’da oldukça yaygın olan Teknoloji Enstitüleri her yönden dört yıllık üniversitelere eş eğitim veren kurumlardır. Özellikle Fen ve Mühendislik Bilimlerinde öğretim ve araştırma olanağı sunmak amacıyla kurulmuş olsalar da, Teknoloji Enstitülerinin bazılarında Sosyal Bilimler alanlarında çok kuvvetli programlar mevcuttur.

Liberal Arts Colleges

Bu okullar da aynı üniversiteler gibi dört yıllık eğitim ve lisans derecesi vermektedirler. Üniversitelerden ayrılan özellikleri sınıfların daha küçük olması (en büyük sınıflar 25-30 öğrencidir), genelde büyük yerleşim yerlerinden uzakta bulunmaları ve en önemli özellikleri, henüz ne okumak istediğine karar veremeyen öğrencilere ilk iki yıl genel bir eğitim sürecinin ardından, uzmanlaşmak istedikleri alana yönelme fırsatını sunmalarıdır.

Lisansüstü Eğitim Kurumları

Amerika Birleşik Devletleri’nde Graduate Study olarak adlandırılan lisansüstü eğitimin ilk basamağı yüksek lisans derecesidir. Lisans eğitiminden sonra, genel olarak 30-36 kredinin tamamlanmasını ve bir yüksek lisans tezinin hazırlanmasını gerektirir. Bazı yüksek lisans programlarında, tez yerine bitirme sınavına girilerek yüksek lisans derecesine sahip olunur. Yüksek lisans derecesi sosyal alanlar için Master of Arts (M.A), Fen ve Mühendislik alanları için Master of Science (M.S) olarak verilir. Ancak, bazı yüksek lisans dereceleri Master of Fine Arts (MFA), Master of Business Administration (MBA) gibi alanları gösteren isimler de alabilir.

Lisansüstü eğitimin ikinci aşaması olan doktora eğitimi, genel olarak yüksek lisans eğitimi üzerine üç veya dört yıllık bir öğrenim ve araştırmayı gerektirirken, özellikle araştırmaya yönelik alanlarda bu süreç uzayabilmektedir. Doktora eğitiminde daha önce çalışılmamış bir konuda  bir doktora tezinin de hazırlanması istenir. Öğrenimin sonunda doktora derecesi, Doctor of Philosophy (Ph.D) verilir. Yüksek lisans eğitiminde olduğu gibi doktorada da eğitim alınan dalı belirten doktora dereceleri vardır.

Leave a Reply