Üniversiterlerde Akademik Takvim ve Diploma Dersleri

Akademik Takvim

Öğretim yılı her üniversite veya koleje göre biraz farklılık gösterebilir ama genellikle Ağustos sonundan Mayıs sonuna kadar sürer. 18 haftalık iki döneme bölünebilir. Bunlara sömestr denir. Ya da, üniversitelerin “üç aylık dönem” 12 hafta süren dönemleri olabilir. Bunlara ise trimestr denir. Buna ek olarak, üniversiteler sık sık altı ile sekiz hafta arasında süren yaz dönemleri açarlar. Bu dönemler seçmelidir. Öğrenciler diploma programlarını hızlandırmak, normal devrelerdeki ders yüklerini azaltmak veya normal öğretim yılında başarılı olamadıkları dersleri tamamlamak isterlerse bu dönemlere devam ederler.

Öğretim yılı boyunca iki büyük tatil vardır: Noel zamanında iki ile dört hafta arasında değişen bir tatil ve Mart başı ve Nisan ortası dolaylarında bir haftalık bahar tatili.

Öğretim yılı boyunca iki büyük tatil vardır: Noel zamanında iki ile dört hafta arasında değişen bir tatil ve Mart başı ve Nisan ortası dolaylarında bir haftalık bahar tatili.

Diploma Dersleri

Diploma programını oluşturan farklı dersler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Temel dersler: Bunlar diploma programının temelini oluştururlar ve bütün öğrencilerin alması zorunlu derslerdir. Öğrenciler matematik, İngilizce, hümaniter bilimler, doğa bilimleri ve sosyal bilimlerden çeşitli dersler alırlar. Bazı kolejler öğrencilerin çok sayıda temel ders almasını şart koşarken diğerleri sadece birkaç temel ders almasını isteyebilir.

Ana dal (Major) dersleri: Ana dal öğrencinin üzerinde yoğunlaşmaya karar verdiği konudur. Öğrencilerin çoğu tek bir konuyu ana dal olarak seçerler. Ancak bazı kolejler ilgili bir konuda çift ana dal alınmasını da bir seçenek olarak sunarlar. Ana dal dersleriniz  diploma programını tamamlamanız için gereken toplam ders sayısının dörtte biriyle yarısı arasında bir ağırlık oluşturur.

Yardımcı dal (Minor) dersleri: Yardımcı dal öğrencinin ikinci en büyük ders yoğunluğu almayı seçtiği konudur. Yardımcı dal için alınması gereken ders sayısı genellikle ana dal derslerinin yarısı kadardır.

Seçmeli dersler: Bu dersler her hangi bir bölümden seçilebilir. İlgi duyduğunuz farklı konuları veya dersleri araştırma olanağı sağlarlar ve mezun olmak için gerekli kredi sayısını doldurmanıza yardımcı olurlar.

Leave a Reply