Amerikan Üniversitelerinde Not sistemi nasıldır? GPA nedir?

Amerikan üniversiteleri sürekli değerlendirmeye dayanan bir sistem kullanırlar ve alınan her derse bir not verirler. Sınıfta yapacağınız hemen hemen her şey dönem sonu notunuzu etkiler. Sınavlar ve testler, yazılar, yazılı ödevler, laboratuvar raporları, laboratuvar veya stüdyo çalışmaları, sınıfa devamlılık ve derse katılım gibi her şey sizin dönem sonu notunuzun belirlenmesi için kullanılabilir. Bunun şu anlama gelir: okumak ve sınıf çalışmalarından geri kalmamak ve sınıfa düzenli bir şekilde devam etmek şarttır.

Aşağıdakiler A.B.D. kolejlerinde alınan dersler için kullanılan genel yüzdeli-harfli not ölçeğidir:

100-90%=A

89-80%=B

79-70%=C

69-60%=D

59-50%=E

49-0%  =F

GPA (Not Ortalaması) Nedir?

Her öğrenci kendi diploma programını bir not ortalaması (GPA) ile tamamlar. Kümülatif (birikimli) not ortalaması (CGPA) diploma programı süresince alınan bütün derslerin not ortalamasıdır. Üniversitelerin çoğu 4.0’lık bir GPA ölçeği kullanırlar ama az sayıda üniversitede 5.0’lık bir ölçeğe de rastlayabilirsiniz. GPA’nızı hesaplamak için, her dersten aldığınız harf notunun sayısal değerini alın (genel olarak “A” için 4 puan, “B” için 3 puan, gibi) ve sonra bunu her dersin kredisiyle çarpın. Sonra bu sayıları toplayın ve bütün derslerin toplam kredi sayısına bölün. 

Örneğin;

Harf Notu Sayısal Değeri Kredi Sayısı Toplam
A  4.00 3 12
B  3.00 3 9
C  2.00 3 6
   9.00   27
       
  27/9=3.00 GPA  

Leave a Reply